Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Slitevind AB

Slitevind AB

Slitevind AB
Adelsgatan 18
621 57 Visby

Hemsida:

www.slitevind.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Slitevind är ett vindkraftföretag med bas på Gotland och verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Teckningsperiod:

18 augusti 2015 - 18 augusti 2015

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till 9199 Enterprise AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss