Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Slitevind AB

Slitevind AB

Slitevind AB
Adelsgatan 18
621 57 Visby

Hemsida:

www.slitevind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Slitevind är ett vindkraftföretag med bas på Gotland och verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

Teckningsperiod:

13 april 2015 - 8 maj 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr + 1 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 april 2015

Värdering:

42 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras fyra (4) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 1 Mkr användas.

I samband med denna emission listas Slitevind på Alternativa.

Uppdaterat: 2015-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss