Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Skandinaviska Enskilda Banken AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kungsträdgårdsgatan 8
Stockholm

Hemsida:

www.seb.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SEB är en ledande fullsortimentsbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Företaget är ledande inom ett flertal områden bland annat cash management, valutahandel, värdepappershandel, kapitalförvaltning och private banking. Samt är störst i börshandeln i Stockholm och Oslo, tvåa i Köpenhamn och sexa i Helsingfors.

Teckningsperiod:

13 mars 2009 - 27 mars 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15 miljarder kronor

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 mars 2009

Värdering:

Pre-money 6,8 miljarder kronor och 21,8 miljarder kronor post money enligt emissionsvillkoren där en aktie kostar 10 kr. Aktien handlas dock efter offentliggörandet av emissionen till en kurs som är drygt tre gånger högre.

Villkor:

Företrädesrätt 11:5. Oavsett om man tidigare äger A- eller C-aktier så är det A-aktier man har rätt att teckna i emissionen.

Post:

Övrigt:

Investor AB, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och SEB-Stiftelsen, som tillsammans representerar 43,7 procent av SEB:s utestående antal aktier, stödjer nyemissionen och har åtagit sig att teckna sig för 50,8 procent av nyemissionen. Återstående del är garanterad av Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank.

Uppdaterat: 2009-03-10

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss