Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Skåne-möllan AB

Skåne-möllan AB

Skåne-möllan AB
Silosgatan 5
268 75 Tågarp

Hemsida:

www.skane-mollan.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sedan starten 1971 erbjuder Skåne-möllan mjöl med mycket goda bakegenskaper samt utvecklar skräddarsydda produkter. Engagemang, småskalighet och lyhördhet gör oss till ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna.

Teckningsperiod:

10 oktober 2012 - 10 oktober 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36 Mkr

Teckningskurs:

360 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Norgesmøllene AS.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna emission kommer Tibia Konsult AB, Boken Invest AB och Jan Bengtsson att överlåta sammanlagt 100.000 aktier till Norgesmøllene. Köpeskillingen i överlåtelsen uppgår till 340 kronor per aktie, en total köpeskilling om 34 miljoner kronor. Efter ovan nämnda transaktioner kommer Norgesmøllene att inneha 200.000 aktier, motsvarande cirka 18 procent av aktierna och rösterna i Skåne-möllan.

OBS, datumet för teckning är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss