Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sjöstrand Coffee Int AB

Sjöstrand Coffee Int AB

Sjöstrand Coffee Int AB
Mörtviksbacken 10
134 69 Ingarö

Hemsida:

www.sjostrandcoffee.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sjöstrand Coffee har designat och utvecklat en patentfri espressomaskin för kapslar kompatibla med Nespresso-systemet. Sjöstrand Coffee Int AB hette tidigare N. Venture 3 AB.

Teckningsperiod:

11 januari 2016 - 29 januari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

3,70 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

18,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och instititutioner.

Post:

250 aktier, minimum 1250 aktier.

Övrigt:

Sjöstrand Coffee noteras på Aktietorget den 15 februari 2016.

Sjöstrand Coffee har erhållit garantiåtaganden om 4 500 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss