Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

28 juli 2020 - 28 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,4 Mkr

Teckningskurs:

10,77 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Gerhard Dahl, Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB och Pong AB, för kvittning av fordringar.

Post:

Övrigt:

Aktierna i emissionen motsvarar cirka 0,56 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter utspädning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss