Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

4 juni 2019 - 4 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

81,73 Mkr

Teckningskurs:

6,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

817,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

SiversIMA inledde emissionen efter marknadens stängning den 4 juni och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 5 juni.

Uppdatering: Bolaget fick in 81,73 Mkr till 6,90 kr per aktie.

Uppdaterat: 2019-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss