Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sinch AB

Sinch AB

Sinch AB
Kista Science Tower
164 28 Kista

Hemsida:

www.sinch.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Sinch AB hette tidigare CLX Communications AB.

Teckningsperiod:

26 mars 2020 - 27 mars 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1,5 Mdkr

Teckningskurs:

300 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book-building-förfarande.

Post:

Övrigt:

Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets är joint bookrunners där Sinch vill göra en emission på 4 000 000 aktier. Emissionen inleddes efter börsens stängning den 26 mars och ska vara klar innan börsen öppnar den 27 mars 2020.

"Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Bolaget annonserade idag förvärvet av Wavy, som är en ledande leverantör av företags-SMS i Latinamerika för en total kontant köpeskilling om 355 miljoner BRL och 1 534 582 nya aktier i Sinch. Bolaget utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. En nyemission skulle öka Bolagets finansiella flexibilitet och därmed stärka Bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare."

Uppdatering: Sinch sålde 5 000 000 aktier till 300 kr styck och fick således in 1,5 miljarder kronor. Priset motsvarar en rabatt på 2,1 % jämfört med stängningskursen.

Uppdaterat: 2020-03-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss