Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sinch AB

Sinch AB

Sinch AB
Kista Science Tower
164 28 Kista

Hemsida:

www.sinch.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Sinch AB hette tidigare CLX Communications AB.

Teckningsperiod:

30 maj 2017 - 31 maj 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

488 Mkr

Teckningskurs:

120 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 944 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission via bookbuilding anordnad av Handelsbanken Capital Markets.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss