Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Shortcut Media AB

Shortcut Media AB

Shortcut Media AB
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Hemsida:

shortcutmedia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Shortcut Media Group består av Bond Street Film, Shortcut Post, Shortcut Film samt Shortcut Graphics och är en produktionsgrupp som bl. a. gör trailers, postproduktion, reklam- samt beställningsfilm och grafik.

Teckningsperiod:

29 april 2021 - 29 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,5 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Magoo AB som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Priset per aktie kommer att sättas som ett volymvägt pris.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss