Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sharpview AB

Sharpview AB
Storgatan 39
58223 Linköping

Hemsida:

www.sharpview.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder sjukhus och fristående kliniker bildoptimeringssystem som möjliggör stråldosreduktion, snabbare diagnos, ökad patientsäkerhet och kostnadsreduktion. Detta gäller inom de flesta delar av medicinsk bilddiagnostik, framförallt inom datortomografi (CT1), fluoroskopi, konventionell röntgen samt magnetresonans (MR).

Teckningsperiod:

31 mars 2008 - 18 april 2008

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

32,4 kr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

18 april 2008

Avstämningsdag:

26 mars 2008

Värdering:

72,3 Mkr om emissionerna fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Företaget gör även en riktad kvittningsyemission till ContextVision AB på 7,5 Mkr till kursen 3,50 kr.

Uppdaterat: 2008-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss