Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ShaMaran Petroleum Corporation

ShaMaran Petroleum Corporation

ShaMaran Petroleum Corporation
2101 - 885 West Georgia Street
Vancouver, BC / Kanada

Hemsida:

www.shamaranpetroleum.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ShaMaran Petroleum är ett Kanadensiskt oljebolag verksamt i Kurdistan.

Teckningsperiod:

19 januari 2015 - 2 februari 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75,42 MCAD

Teckningskurs:

0,68 kr (0,10 CAD)

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2015

Värdering:

81,10 MCAD pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 93:100. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per 1 innehavd aktie. 100 teckningsrätter berättigar till teckning av 93 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad av ett antal Lundin-företag. Emissionskursen är inte satt ännu.

Obs, datumen är bara en uppskattning ännu så länge.

Uppdatering: Datum, villkor och pris har nu lagts in. Shamaran frångick sin prissättningsformel aktiekursen gått ner för mycket på marknaden. Priset blir nu i stället 0,10 CAD (0,68 SEK).

Uppdaterat: 2014-12-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss