Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Setra Group AB

Setra Group AB

Setra Group AB

10522 Stockholm

Hemsida:

www.setragroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Setra erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Företaget bedriver produktion på 16 platser i Sverige för tillverkning av bland annat sågade och hyvlade trävaror, golv, list, panel och limträ. Setras industriella byggsystem heter Trälyftet.

Teckningsperiod:

12 juni 2009 - 26 juni 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

491 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Teckningen genom betalning.

Avstämningsdag:

9 juni 2009

Värdering:

Pre-money 785,6 och 1276,6 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:8. För varje registrerad aktie per avstämningsdagen i Setra erhålls fem (5) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Setra.

Post:

Övrigt:

Bolagets Huvudägare, representerande sammanlagt cirka 98,5 procent av aktierna i Bolaget, har åtagit sig att fullt ut utnyttja sina teckningsrätter och teckna sig för sammanlagt cirka 98,5 procent av nyemissionen, motsvarande cirka 19 500 000 aktier. Därutöver har Mellanskog åtagit sig att teckna resterande del av nyemissionen, motsvarande cirka 300 000 aktier i den mån övriga aktieägare inte önskar teckna dessa aktier med eller utan företrädesrätt.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss