Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Serstech AB

Serstech AB

Serstech AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

www.serstech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Serstech har utvecklat en teknik, en spektrometer, som hjälper tull, polis, räddningstjänst och militär med snabb och enkel kemisk identifiering av pulver, piller och vätskor.

Teckningsperiod:

7 maj 2021 - 21 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,52 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

138,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:17. För varje?befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100%. Garanterna består i huvudsak av styrelsen, ledning och personal.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss