Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensys Gatso AB

Sensys Gatso AB

Sensys Gatso AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping

Hemsida:

www.sensysgatso.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sensys Gatso utvecklar, producerar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Sensys Gatso hette tidigare Sensys Traffic AB.

Teckningsperiod:

3 oktober 2017 - 17 oktober 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2017

Värdering:

361,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Varje befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

21,6 Mkr (21 procent) av företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser av Bolagets två största aktieägare, Gatso Special Products BV och Inger Bergstrand, samtliga i styrelsen samt tidigare styrelseordföranden Peter Svensson. Vidare har Bolagets största aktieägare Gatso Special Products BV åtagit sig att garantera cirka 17 procent av företrädesemissionen. Följaktligen är företrädesemissionen säkerställd till cirka 38 procent.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss