Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensys Gatso AB

Sensys Gatso AB

Sensys Gatso AB
Vasavägen 3c
554 54 Jönköping

Hemsida:

www.sensysgatso.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sensys Gatso utvecklar, producerar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Sensys Gatso hette tidigare Sensys Traffic AB.

Teckningsperiod:

17 november 2010 - 1 december 2010

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 november 2010

Värdering:

Pre-money 150 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Ägare som representerar 13 procent av kapital och röster har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns bolagets största ägare Tibia Konsult samt styrelsen i sin helhet. Därutöver har aktieägare som representerar 5% av kapital och röster lämnat en avsiktsförklaring att teckna sin andel av nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Sensys Traffic i samband med nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss