Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensori AB

Sensori AB

Sensori AB
Birger Jarlsgatan 8
114 34 Stockholm

Hemsida:

sensori.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sensori har utvecklat, tillverkar, marknadsför och säljer ett hjälpmedel för att minska symptomen av hörselåkomman tinnitus. Sensori AB hette tidigare Paradox Entertainment AB.

Teckningsperiod:

31 maj 2013 - 14 juni 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,72 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 11,72 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till mer än hälften, motsvarande cirka 6 Mkr, genom teckningsåtaganden från större ägare och styrelseledamöter jämte dessa närstående.

Obs, datumen är en uppskattning.

Uppdatering: Det tecknades aktier för ca 8 Mkr.

Uppdaterat: 2013-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss