Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SensoDetect AB

SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Teckningsperiod:

5 oktober 2009 - 23 oktober 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 31 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

500 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

SensoDetect har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om totalt 72 000 aktier (720 000 SEK) samt teckningsåtagande om 117 500 aktier (1 175 000 SEK); sammanlagt 1 895 000 SEK. SensoDetect noteras på Aktietorget den 24 november 2009.

Uppdaterat: 2009-10-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss