Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SensoDetect AB

SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Teckningsperiod:

30 juni 2016 - 14 juli 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

2,17 Mkr

Teckningskurs:

0,78 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 juni 2016

Värdering:

11,67 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss