Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SensoDetect AB

SensoDetect AB

SensoDetect AB
Kyrkog. 19
22222 Lund

Hemsida:

www.sensodetect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.

Teckningsperiod:

2 februari 2011 - 16 februari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,1 Mkr

Teckningskurs:

21,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 januari 2011

Värdering:

Pre-money 85,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

SensoDetect har erhållit teckningsförbindelser om 6,18 Mkr samt garantiteckning om 5 Mkr; totalt 11,18 Mkr. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 februari till 11 februari 2011.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss