Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensavis Holding AB

Sensavis Holding AB

Sensavis Holding AB
Stora Gråmunkegränd 3
11127 Stockholm

Hemsida:

sensavis.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

System för interaktiv 3d-visualisering.

Teckningsperiod:

16 maj 2011 - 15 september 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 30 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

2000 aktier, dvs 12 000 kr.

Övrigt:

Teckningstiden förlängd till den 15 juli 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 september 2011.

Uppdaterat: 2011-08-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss