Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Semafo Inc

Semafo Inc

Semafo Inc
750 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Québec, Kanada

Hemsida:

www.semafo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Semafo är ett gruvföretag med produktion och prospektering i västra afrika. Företaget driver idag tre guldgruvor, en i varje av följande länder: Burkina Faso, Niger och Guinea.

Teckningsperiod:

11 februari 2015 - 11 februari 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

20,4 MCAD + 3 MCAD

Teckningskurs:

3,70 CAD (24,50 SEK)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Om emissionen på 20,4 MCAD övertecknas kan en övertilldelningsoption på 3 MCAD användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss