Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SeaTwirl AB

SeaTwirl AB

SeaTwirl AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

seatwirl.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SeaTwirl utvecklar flytande vindkraftverk som ska placeras på havet.

Teckningsperiod:

5 januari 2023 - 19 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64,5 Mkr

Teckningskurs:

40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 januari 2023

Värdering:

145 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:9. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren fyra (4) uniträtter. Nio (9) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023 teckna en (1) ny aktie till en kurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar med sista handelsdag 31 maj 2023, dock lägst kvotvärdet om en (1) SEK.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 109,3 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 348 859 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 83,6 procent av Företrädesemissionen, och 414 352 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt tas i anspråk. Bolaget tillförs därmed cirka 64,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2023-01-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss