Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB
Täbyvägen 77
18746 Täby

Hemsida:

www.seanet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Tidigare utvecklade företaget även en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner.

Teckningsperiod:

2 december −0001 - 2 december −0001

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje tecknad aktie erhålles även 2 optioner.

Post:

Övrigt:

Emissionen är tillfullo säkerställd via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 10,9 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss