Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB
Täbyvägen 77
18746 Täby

Hemsida:

www.seanet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Tidigare utvecklade företaget även en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner.

Teckningsperiod:

14 maj 2007 - 31 maj 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,75 Mkr

Teckningskurs:

6,25 kr

Likviddag:

14 juni 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

81,5 Mkr före emissionen och 100,2 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Stockholm Corporate Finance är företagets finansiella rådgivare. Företaget noteras på First Nort den 25 juni 2007.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss