Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB
Täbyvägen 77
18746 Täby

Hemsida:

www.seanet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Tidigare utvecklade företaget även en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner.

Teckningsperiod:

17 april 2008 - 2 maj 2008

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

7 april 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:1

Post:

Övrigt:

Bindande teckningsförbindelser och garantier har lämnats för motsvarande ca 80 % av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss