Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB

Seanet Maritime Communications AB
Täbyvägen 77
18746 Täby

Hemsida:

www.seanet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. Tidigare utvecklade företaget även en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner.

Teckningsperiod:

7 februari 2011 - 21 februari 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,6 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 februari 2011

Värdering:

Pre-money 21,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:6.

Post:

Övrigt:

Emissionen är tillfullo garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss