Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution Systems AB
Box 6234
102 34 Stockholm

Hemsida:

seamless.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless Distribution Systems är ett teknologi- och voucher-distributionsföretag. Erbjuder bland annat påfyllning av kontantkort.

Teckningsperiod:

2 mars 2020 - 2 mars 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,69 Mkr

Teckningskurs:

30,3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

233 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till långivare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss