Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB

Seamless Distribution AB
Dalagatan 100
11343 Stockholm

Hemsida:

www.seamless.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seamless arbetar med betalningslösningar via mobilen, Mobile Money, samt kontantkortsladdning och har lanserat dessa system till över 40 mobiloperatörer i 22 länder på tre kontinenter.

Teckningsperiod:

30 november 2017 - 14 december 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

106 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2017

Värdering:

100 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje aktie i bolaget som innehas. 1 teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund är villkoren endast indikativa. Beslut tas på extra bolagsstämma den 24 november 2017.

Bolagets fyra största ägare, tillsammans 30 % ägande, avser att skriftligt bekräfta att de ska delta i emissionen.

Uppdatering: Faktiska villkor är bestämda.

Uppdaterat: 2017-11-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss