Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invuo Technologies AB

Invuo Technologies AB

Invuo Technologies AB
St:Eriksgatan 121
102 34 Stockholm

Hemsida:

invuo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invuo tillhandahåller egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™ och distribution av e-produkter. Invuo Technologies hette tidigare Seamless Distribution AB.

Teckningsperiod:

13 juli 2016 - 13 juli 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

15 juli 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Book building-process riktad till privata och institutionella investerare som genomfördes av Evli Bank.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna riktade emission gör Seamless även en apportemission på 4 574 328 aktier till 9,35 kr per aktie, gällande köpet av MeaWallet AS.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss