Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invuo Technologies AB

Invuo Technologies AB

Invuo Technologies AB
St:Eriksgatan 121
102 34 Stockholm

Hemsida:

invuo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invuo tillhandahåller egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™ och distribution av e-produkter. Invuo Technologies hette tidigare Seamless Distribution AB.

Teckningsperiod:

4 november 2013 - 5 november 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

320 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,32 Mdr kr pre-money och 1,64 Mdr kr post money.

Villkor:

Riktad nyemission till Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (”Berenberg”), som håller en accelererad book building-process genom vilken erbjudande om att förvärva aktierna kommer att riktas till kvalificerade internationella investerare.

Post:

Övrigt:

Emissionen ska vara på 8 miljoner aktier, vilka Berenberg har förbundit sig att teckna, dock under förutsättning av vissa ej kommunicerade förutsättningar.

Processen beräknas vara klar vid 08:30 den 5 november, varefter utfallet kommer att kommuniceras.

Nyemissionen av aktierna kommer att medföra en utspädning för Seamless nuvarande aktieägare om cirka 19,5 procent efter full utspädning.

Uppdatering: Emissionen fylldes och Seamless fick in 320 Mkr till 40 kr per aktie.

Uppdaterat: 2013-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss