Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sealwacs AB

Sealwacs AB

Sealwacs AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Hemsida:

sealwacs.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sealwacs utvecklar och avser at marknadsintroducera sensorer för automatisk svetskontrol av plastpåsar.

Teckningsperiod:

2 november 2015 - 20 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

5 kr per aktie och unit

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

11,48 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss