Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sealwacs AB

Sealwacs AB

Sealwacs AB
Göteborgsvägen 74
433 63 Sävedalen

Hemsida:

sealwacs.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sealwacs utvecklar och avser at marknadsintroducera sensorer för automatisk svetskontrol av plastpåsar.

Teckningsperiod:

11 september 2014 - 31 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,06 Mkr

Teckningskurs:

4,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 8 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen listar sig företaget på Aktietorget, första handelsdag är planerad till den 31 oktober 2014.

Uppdaterat: 2014-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss