Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seabased AB

Seabased AB

Seabased AB
Sylveniusgatan 5 D
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.seabased.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seabased utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor.

Teckningsperiod:

1 december 2013 - 20 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

13,5 Mkr

Teckningskurs:

135 kr

Likviddag:

20 december 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

1000 aktier per post, dvs 135.000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss