Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scypho AB

Scypho AB

Scypho AB
Kungsgatan 31
111 56 Stockholm

Hemsida:

scypho.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Scypho utvecklar ett självlärande system för klimatstyrning som inte bara sparar energi, utan samtidigt förbättrar inomhusmiljön och komforten i byggnader. Scypho AB hette tidigare ATC Industrial Group Management AB.

Teckningsperiod:

20 januari 2014 - 14 februari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15,5 Mkr + 4,3 Mkr

Teckningskurs:

620 kr

Likviddag:

Tre dagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

79,05 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt, förutom att institutioner prioriteras framför privatpersoner.

Post:

Minimum 50 aktier.

Övrigt:

Vid stort intresse kan företaget använda en övertilldelningsoption på 4,34 Mkr.

ATC Industrial Group Management planerar att lista sig på Alternativa.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 14 februari 2014.

Uppdaterat: 2016-12-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss