Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scirocco AB

Scirocco AB

Scirocco AB
Isafjordsgatan 30 A
16440 Kista

Hemsida:

www.scirocco.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scirocco utvecklar och säljer högpresterande identifieringssystem till systemintegratörer och OEM-partners för effektivare, bekvämare och säkrare kontroll på flöden av material och fordon i samband med fabriksautomation, transportlogistik och access/parkering.

Teckningsperiod:

14 september 2011 - 28 september 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr (1,50 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 september 2011

Värdering:

Pre-money 1,92 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. För varje 1 aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. 3 sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 5 nya B-aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B berättigande till teckning av vardera 1 ny B-aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Scirocco har erhållit teckningsförbindelser om cirka 140 000 kr och garantiteckning om cirka 3,1 Mkr, motsvarande den totala initiala emissionsvolymen. Innehav av 1 teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av 1 nyemitterad B-aktie till en kurs om 2,50 kr.

Uppdaterat: 2011-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss