Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scirocco AB

Scirocco AB

Scirocco AB
Isafjordsgatan 30 A
16440 Kista

Hemsida:

www.scirocco.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scirocco utvecklar och säljer högpresterande identifieringssystem till systemintegratörer och OEM-partners för effektivare, bekvämare och säkrare kontroll på flöden av material och fordon i samband med fabriksautomation, transportlogistik och access/parkering.

Teckningsperiod:

25 augusti 2010 - 8 september 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 augusti 2010

Värdering:

Pre-money 1,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje 1 aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 1 sådan teckningsrätt berättigar till teckning av 2 nya B-aktier.

Post:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 augusti - 3 september 2010. Scirocco har erhållit teckningsförbindelser om 731 689 SEK och garantiteckning om 2 444 892 SEK, vilket täcker hela emissionsvolymen.

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-08-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss