Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ScienceHouse Lund AB

ScienceHouse Lund AB
Box 292
79127 Lund

Hemsida:

www.euris.org/lund

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ScienceHouse Lund skall bedriva utbildningsverksamhet som franchisetagare till sitt moderbolag European Institute of Science AB

Teckningsperiod:

7 november 2011 - 28 november 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 november 2011

Värdering:

Pre-money 4,25 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För 1 aktie oavsett serie i ScienceHouse Lund AB som innehas på avstämningsdagen erhålles 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie B i bolaget.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss