Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SciBase AB

SciBase AB

SciBase AB
Kammakargatan 22
11140 Stockholm

Hemsida:

www.scibase.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medicinteknikbolag som har tagit fram ett mätinstrument för att avgöra om hudfläckar är ofarliga eller början på malingt melanom.

Teckningsperiod:

27 november 2017 - 11 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

85 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 november 2017

Värdering:

74,38 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:7. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägaren att erhålla en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolagets tre största aktieägare, SEB Pensionsstiftelse, Fouriertransform Aktiebolag och SEB Venture Capital har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen och åtagit sig att teckna aktier för totalt 16,0 miljoner kronor. Därutöver har ett garantikonsortium som Pareto Securities AB satt samman åtagit sig att, under vissa villkor, teckna nya aktier för upp till 59 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar dessa tecknings- och garantiåtaganden 75 miljoner kronor eller cirka 88 procent av de nya aktierna som erbjuds i Företrädesemissionen. I tillägg till detta har medlemmar i styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier för totalt omkring 0,6 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss