Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scanjack AB

Scanjack AB
Norra Industriområdet
77670 Vikmanshyttan

Hemsida:

www.scanjack.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Produkter och tjänster för minröjning.

Teckningsperiod:

2 juni 2008 - 1 juli 2008

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

20,4 Mkr

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

24 juni 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

85,6 Mkr vid fulltecknad nyemission.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

200 aktier

Övrigt:

Företaget noteras på NGM-Equity den 7 juli 2008.

Ett garantikonsortium som samordnats av G&W Kapitalförvaltning har genom avtal undertecknade i maj 2008 förbundit sig att teckna upp till 12 MKr i den förestående nyemissionen.

Utöver aktierna i Erbjudandet har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption omfattande högst 425 000 st aktier, motsvarande 10,6% av kapitalet och rösterna.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs från 17 juni till till den 1 juli.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängdes ytterligare, men ställdes sedan in då en notering på NGM Equity inte kunde ske, då Finansinspektionen dragit in tillståndet.

Uppdaterat: 2008-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss