Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Safety Training Centre AB

Scandinavian Safety Training Centre AB
Box 4037
474 04 Käringön

Hemsida:

www.sstc.nu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utbildningar inom ämnesområdena sjukvård, brand, sjösäkerhet och management, flygsäkerhet, miljösäkerhet och risk management.

Teckningsperiod:

2 september 2010 - 30 november 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

30 november 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:11.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss