Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Organics AB

Scandinavian Organics AB

Scandinavian Organics AB
Stora skorstensgatan 18
121 62 Johanneshov

Hemsida:

www.scanorganics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian Organics använder värphöns som råvara för att göra färska, KRAV-ekologiska buljonger, soppor, fonder, färser, salladskött, köttbullar, bröstfiléer mm.

Teckningsperiod:

7 oktober 2016 - 21 oktober 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

13,1 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2016

Värdering:

13,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Scandinavian Organics.

Post:

Övrigt:

För varje två (2) tecknade aktier erhåller även investerare en (1) vederlagsfri teckningsoption som ger möjligheten att teckna aktier för 1,95 SEK i Bolaget. Anmälan för teckning av aktier via optionsrätt sker under perioden 5 – 9 december 2016.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen har lämnats av befintliga aktieägare i Bolaget och emissionsgarantier om cirka 77,6 procent har lämnats av externa investerare.

Uppdaterat: 2016-09-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss