Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Indiflex AB

Scandinavian Indiflex AB

Scandinavian Indiflex AB
Sergels torg 12
111 57 Stockholm

Hemsida:

indiflex.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Indiflex är en sängtillverkare.

Teckningsperiod:

19 juni 2013 - 22 juni 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,7 Mkr

Teckningskurs:

110 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till innehavarna av rättigheterna till Zuzza.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss