Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Indiflex AB

Scandinavian Indiflex AB

Scandinavian Indiflex AB
Sergels torg 12
111 57 Stockholm

Hemsida:

indiflex.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Indiflex är en sängtillverkare.

Teckningsperiod:

29 juni 2013 - 13 september 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,96 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 juni 2013

Värdering:

Pre-money 21,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Observara, datumen är en uppskattning, exakta datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Informationen har uppdaterats med kommunicerade datum.

Uppdatering: Datumen har justerats.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 13 september 2013.

Uppdaterat: 2013-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss