Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Healthy Brands AB

Scandinavian Healthy Brands AB
Englundavägen 13
Solna

Hemsida:

www.scandinavianhealthybrands.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Siktar vi på att bli ett av de ledande e-handelsbolagen inom egenvård.

Teckningsperiod:

14 januari 2009 - 11 februari 2009

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

3,6 Mkr

Teckningskurs:

0,18 kr

Likviddag:

19 februari 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 1,58 Mkr och 5,18 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Riktar sig både till befintliga och externa aktieägare.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 1,5 MSEK av huvudägare.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 5 februari 2009.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 11 februari 2009.

Uppdaterat: 2009-02-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss