Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Energy Development AB

Scandinavian Energy Development AB
Smedjegatan 12
52233 Tidaholm

Hemsida:

www.scandevab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Scandinavian Energy Development är ett företag som investerar i clean-tech-företag. Företaget är även verksamt inom marknadsföring och försäljning av miljöriktiga produkter.

Teckningsperiod:

12 oktober 2011 - 15 november 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

3 dagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

3250 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss