Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

Hemsida:

chemotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian ChemoTech är dedikerade till att använda sin unika patenterade know-how för att utveckla innovation inom cancervården genom forskning och kliniska prövningar.

Teckningsperiod:

3 oktober 2022 - 21 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,1 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

6,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2022

Värdering:

60,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter, ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 17,2 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera cirka 22,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 17,4 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti och cirka 5,0 procent av Företrädesemissionen omfattas av en toppgaranti.

Varje teckningsoption av serie TO3A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO3B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3A och TO3B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,50 SEK) och högst 12,50 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 24 april 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss