Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Care AB

Scandinavian Care AB

Scandinavian Care AB
Kungsholmstorg 2
112 21 Stockholm

Hemsida:

www.scandinaviancare.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian Care exporterar välrenommerat svenskt cancer­behandlings- och strålterapikunnande genom att starta, driva och deläga cancer- och strålterapicenter i tillväxtländer. Inom koncernen bedrivs även konsultverksamhet inom sjukvård i tillväxtregioner med omfattande vårdbehov och underutvecklad behandlingskapacitet.

Teckningsperiod:

19 maj 2014 - 17 juni 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

7 Mkr

Teckningskurs:

5,25 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

37,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten och institutionella investerare.

Post:

Minimum 900 aktier.

Övrigt:

Scandinavian Care noteras på Aktietorget den 9 juli 2014.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 17 juni 2014.

Uppdatering: Bolaget återkallar emissionen. Intresset var inte tillräckligt stort och bolaget uppnådde inte den spridning som krävs för en notering på Aktietorget.

Uppdaterat: 2014-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss