Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Scandinavian Biogas Fuels International AB

Scandinavian Biogas Fuels International AB
Verkstadsgatan 4
75323 Uppsala

Hemsida:

www.scandinavianbiogas.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian Biogas Fuels har utvecklat metoder för att tillverka biogas mer kostnadseffektivt än som tidigare var möjligt.

Teckningsperiod:

26 april 2017 - 10 maj 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

3,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2017

Värdering:

345 Mkr pre-money, exkl riktad emission.

Villkor:

Företrädesrätt 1:15. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats.

I samband med denna företrädesemission på 23 Mkr gör företaget även en riktad emisison på 43 Mkr.

Uppdaterat: 2017-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss