Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Airport and Road Systems AB

Scandinavian Airport and Road Systems AB

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Sjöviksvägen 4
231 62 Trelleborg

Hemsida:

www.sarsys.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian Airport and Road Systems tillverkar friktionsmätbilar för flygplatser och vägar.

Teckningsperiod:

14 november 2016 - 5 december 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

3,46 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

17,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och institutioner.

Post:

1300 aktier.

Övrigt:

Efter nyemissionen noteras företaget på NGM Nordic-MTF.

Obs, 14-28 november är bara en upskattning, faktiska datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Emissionen är garanterad, av befintliga aktieägare, till 100 %.

Uppdatering: Teckningstiden är 14 november till 5 december 2016.

Uppdaterat: 2016-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss